Swaminarayan: Kirtan Vivechan Dharmkuvar….

Swaminarayan Kiratan Vivechan Narad Mere Parat

Swaminarayan Kirtan Vivechan Pamya Pamya

Swaminarayan Mere To Tum Jivan Balmukunda

Swaminarayan Kirtan Vivachan Meto Gunegar Tera

Swaminarayan Kirtan Vivechan Tora Mora Jiyra

Lalji Maharaj Janmotsav Khopala 2013

Junagadh Mahamantra Mahotsav 2013

Gopalanand swami Katha (Shibir 2013-SARDHAR)

Gopalanand swami Katha (Shibir 2013-SARDHAR)

Kirtan Vivechan Katha (Shibir 2013-SARDHAR)